МБАЛ"Св.Петка"- Видин, Проекти

Проект № BG 051 PO001-2.3.03 "Безопасен труд"

Проект ФАР

МБАЛ "Света Петка" АД - гр. Видин. ©2007-2017 Всички права запазени
Последно обновяване: 30.10.2023 г.