МБАЛ"Св.Петка"- Видин, Контакти

Маршрут от площад Бдинци
На картата, със синя линия, е означен маршрута от централен площад ("Бдинци"-т.А) до местоположението на болницата (т.Б).

МБАЛ "Света Петка" АД
гр. Видин
ул. "Цар Симеон Велики" 119
e-mail: mbal_vidin@abv.bg
web: http://www.mbal-vidin.com

РЕГИСТРАТУРА (центр. вход)

 • За връзка с отделенията
  Тел. централа: 094 602131

Регистратура №2 (входа на спешно отд.-след 16:30ч. и в почивните дни)
 • тел.: 094 606615, вътр.359

Обща ТЕЛК
 • тел.: 094 600 319
 • Йошка Стоянова Борисова - техн.сътр.ТЕЛК-Вътрешни болести,Детски болести и Белодробни болести
 • моб.:0883 96 99 05
 • Наталия Гачова Младенова - техн.сътр.ТЕЛК-Нервни болести и УНГ болести
 • моб.:0883 96 99 06
 • Веселка Славчева Йорданова - техн.сътр.ТЕЛК-Очни болести и Псих.болести
 • моб.:0883 96 99 07
 • Мая Неделкова Маркова - техн.сътр.ТЕЛК-Хирургични болести и Ортопедични болести
 • моб.:0883 96 99 08

Медицински център "Света Петка" ЕООД гр. Видин
тел. 094 606 612, вътр.257
моб.тел. 088 861 2353
web: http://www.mcsvetapetka-vidin.com

МБАЛ "Света Петка" АД - гр. Видин. ©2007-2017 Всички права запазени
Последно обновяване: 30.10.2023 г.