МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
 “ СВЕТА ПЕТКА “ АД ГР. ВИДИН


2019-07-16
Публикува се обществена поръчка „Доставка на ортопедични имплантируеми медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин“  повече

2019-07-15
"Благодарствени писма от пациенти към лекарите и сестрите"...  повече

2019-07-10
Публикува се обществена поръчка „Частичен ремонт на Отделение по Психиатрия при МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин“  повече

2019-06-20
„Пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Частичен ремонт на Психиатрично отделение при МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин“  повече

2019-06-20
„Пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ортопедични имплантируеми медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин“  повече

2019-06-20
„Пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин“  повече

2019-06-17
Публикува се обществена поръчка „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитален графичен рентгенов апарат за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД град Видин“  повече

2019-05-27
Публикува се обществена поръчка „Изграждане на резервно електрозахранване на отговорни консуматори в МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин“  повече

2019-05-21
Публикува се обществена поръчка „Закупуване на автоклав за стерилизация и водоочистваща система за централна стерилизационна на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин“  повече

2019-05-20
„Пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на 1бр. дигитален графичен рентгенов апарат“  повече

2019-05-13
Публикува се обществена поръчка „Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин“  повече

2019-04-30
Публикува се обществена поръчка „Транспортиране, третиране и унищожаване на опасни биологични и общоболнични отпадъци, свързани с дейността на МБАЛ „Света Петка“ АД гр. Видин“  повече

2019-04-25
„Пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на Автоклав за стерилизация и водоочистваща система за централна стерилизационна на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин“  повече

2019-04-25
Публикува се обществена поръчка „Извънгаранционно сервизно обслужване на ангиографска система TOSHIBA“  повече

2019-04-22
Публикува се обществена поръчка „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин“  повече

2019-04-15
Обява относно избор на дипломиран ескперт - счетоводител – регистриран одитор за счетоводното годишното приключване на 2019 г.  повече

2019-03-15
Публикува се обществена поръчка „Избор на застрахователна компания за застраховане на имуществото и персонала на МБАЛ „Света Петка” АД град Видин, срещу рискове на застрахования и рискове от причинени вреди на трети лица за срок от 1 година“  повече

2019-02-27
Публикува се обществена поръчка „Доставка на медицински изделия необходими за провеждане на диализно лечение в МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин“  повече

2019-02-27
Публикува се обществена поръчка „Извършване на текущ ремонт на Отделение по Нефрология и диализно лечение при МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин“  повече

2019-02-27
Публикува се обществена поръчка „Осъществяване на денонощна физическа охрана на територията на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин“  повече

2019-02-26
Публикува се обществена поръчка „Приготвяне и ежедневна доставка на храна за пациенти на МБАЛ „Света Петка” АД, гр.Видин“  повече

2019-02-21
Публикува се обществена поръчка „Отдаване под наем на част от помещения, собственост на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин“  повече

2019-02-20
Публикува се обществена поръчка „Доставка на оригинални и съвместими консумативи за принтери, тонер за зареждане и рециклиране на тонер касети, както и ремонт...“  повече

2019-02-11
Публикува се обществена поръчка „Отдаване под наем на помещение и част от помещения, собственост на МБАЛ „Света Петка” АД...“  повече

2019-02-06
Публикува се обществена поръчка „Доставка на офталмологични имплантируеми медицински изделия и медицински консумативи...“  повече

2019-02-06
Публикува се обществена поръчка „Извършване на транспортни услуги за превоз на медицински специалисти и други служители...“  повече

2019-01-25
Публикува се обществена поръчка „Доставка на медицинско оборудване за нуждите на отделение по „Съдебна медицина“ при МБАЛ „Света Петка“ АД гр. Видин“ “  повече

2019-01-25
Публикува се обществена поръчка „Извършване на строително-ремонтни дейности в отделение по „Съдебна медицина“ при МБАЛ „Света Петка“ АД гр. Видин“  повече

2019-01-18
Публикува се обществена поръчка „Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на служители на.. “  повече

2019-01-11
Публикува се обществена поръчка „Доставка на медицински консумативи, консумативи и реактиви за нуждите на клинична лаборатория, микробиологична лаборатория.. “  повече

2019-01-04
Публикува се обществена поръчка „Избор на кредитна институция за предоставяне на кредит за оборотни средства... “  повече

2018-12-21
Обява за получаване на оферти за „Извършване на профилактични дезинфекции..."  повече

2018-12-21
Обява за получаване на оферти за „Доставка на принтерна хартия..."  повече

2018-12-21
Публикува се обществена поръчка „Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности...  повече

2018-12-12
Публикува се обществена поръчка „Доставка на офталмологични имплантируеми медицински изделия...  повече

2018-12-06
МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин събира оферти за избор на изпълнител за изграждане на Система за електронна охрана  повече

2018-11-29
Публикува се обществена поръчка „Доставка на компресиран природен газ с транспорт и оборудване...  повече

2018-11-27
Публикува се обществена поръчка „Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности...  повече

2018-11-13
Публикува се обществена поръчка „Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, гладене...  повече

2018-11-13
МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин събира оферти за избор на изпълнител за техническо обслужване и ремонт...  повече

2018-11-07
Публикува се обществена поръчка „Закупуване на седем хемодиализни апарати и шест хемодиализни кресла...  повече

2018-11-02
Публикува се обществена поръчка „Доставка на горива, осъществена чрез периодична покупка...  повече

2018-10-23
Публикува се обществена поръчка „Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности...  повече

2018-10-17
МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин събира оферти за избор на изпълнител за доставка на закуски за кръводарители  повече

2018-10-17
МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин събира оферти за избор на изпълнител за доставка на хигиенни материали  повече

2018-10-15
МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин събира оферти за избор на изпълнител за изработка и печат на формуляри  повече

2018-10-03
Публикува се обществена поръчка „Извънгаранционно абонаментно обслужване на медицинска апаратура...  повече

2018-10-01
ПОВТОРНА ПОКАНА: МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин обявява конкурс за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги...  повече

2018-09-28
МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин обявява търг с тайно наддаване при закрито заседание с предмет: „Отдаване под наем на помещения, собственост на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”  повече

2018-09-12
Публикува се обществена поръчка „Доставка на лекарствени продукти...  повече

2018-09-10
МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин обявява конкурс за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги...  повече

2018-07-18
Публикува се обществена поръчка „Доставка на медицински консумативи, имплантируеми кардиостимулатори и изделия за отделение по Кардиология за нуждите на МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин”  повече

2018-06-21
Публикува се Обявление и решение във връзка с обществена поръчка „Периодична доставка на медицински изделия и консумативи ...”  повече

2018-05-29
Публикува се Обява за получаване на оферти за „Абонаментно сервизно обслужване на климатична техника...  повече

2018-05-25
Публикува се Обява за получаване на оферти за „Извършване на собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества...  повече

2018-05-18
Публикува се Обява за получаване на оферти за „Ежегоден контрол и извършване на измервания ...  повече

Област Видин  е разположена  в Северозападна България на брега на река Дунав, с  11 общини и население над 120 000 човека. Тя е част от Еврозона “Дунав – ХХІ век“, сформирана на териториите на Румъния, Сърбия и България.

Съгласно националната здравна карта МБАЛ “Света Петка“ АД, гр. Видин е лечебно заведение с областни функции, като оказва високоспециализирана медицинска помощ на пациентите, съобразно стандартите за добра медицинска практика и лечение, при спазване на професионалната етика и правата на пациентите.

Висококачествена, достъпна, своевременна, достатъчна, лечебна и рехабилитационна помощ.

МБАЛ “Света Петка“ АД, гр. Видин има сключен договор с РЗОК – Видин, както за извършване на специализирана болнична помощ по клинични пътеки, така и на високо специализирани дейности.

Ръководството на здравното заведение изразява своята увереност, че предлаганите медицински услуги от лечебното заведение ще отговорят на високите европейски изисквания и МБАЛ “Света Петка“ АД, гр. Видин ще бъде една модерна европейска болница.Наши дарители

 
 
 

МБАЛ "Света Петка" АД - гр. Видин. ©2007-2017 Всички права запазени
Последно обновяване: 16.07.2019 г.