НОВИНИ

  към архива [2024-04-12]

Професионално развитие в медицината Плевен 2024

Обзор[2024-04-04]

Обява за "Избор на регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на индивидуалния годишен финансов отчет и на консолидирания финансов отчет на МБАЛ"Света Петка"АД град Видин"

Покана[2024-03-25]

Обявление-началник отделения

Обява

Заповед[2024-03-21]

Извършване на транспортни услуги за превоз на медицински специалисти и други служители, които са на разположение на МБАЛ „Света Петка” АД - гр.Видин в извънработно за тях време, в часовия диапазон от 14:00 часа на текущия ден до 07:30 часа на следващия работен ден и в часовия диапазон от 0:00 часа до 24:00 часа в празничните и почивни дни

Техническа спецификация

Образци

Решениe[2024-03-14]

Обява - Седмица на отворените врати

Обява[2024-03-14]

Информация по чл.1 ал.9 и чл.44 ал.1 от Наредба номер 1 за предложени места заспециализанти по клинични специалности.

Заповед

Информация

Предложение[2024-03-07]

Заповед за допълнителна акредитация

Заповед[2024-02-16]

Процедура за провеждане на подбор за определяне на партньор за съвместна дейност в областта на инвазивната кардиология.

Образец

Решение[2024-01-11]

Заповед за определяне места за специализация 2024г

Заповед[2023-10-23]

Лекар на годината 2023

По случай 19 октомври, Денят на българския лекар, РК на БЛС – Видин връчи приз „ Лекар на годината“ в категория „Ти си нашето бъдеще“ на най-младият лекар в МБАЛ „Света Петка“ АД гр. Видин д-р Андрей Иванов Вълчев. Д-р Вълчев завършва Медицина в Медицински университет София през 2018г.Специализира Очни болести в Специализирана очна болница за активно лечение „Вижън“ гр. София. От 01.07.2023г. започва работа в отделението по Очни болести на МБАЛ“Св.Петка“ АД гр. Видин .[2023-09-25]

Обява относно "Отдаване под наем на помещения и на част от помещения, собственост на МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин"

Образци /25.09.2023г./

Документация /25.09.2023г./

Обявление /25.09.2023г./[2023-08-10]

Заповед за определяне места за специализация през второ полугодие на 2023г

Заповед[2023-08-09]

Конкурс за специализанти по заповед номер 1 на МЗ

Обява

Заповед[2023-08-07]

Процедура относно "Избор на изпълнител за попълване графика и даване на дванадесет часови дежурства в Отделение по „Акушерство и гинекология” при МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин"

Заповед

Протокол/14.08.2023г/

Решение/14.08.2023г/[2023-07-24]

Обява относно "Отдаване под наем на помещения и на част от помещения, собственост на МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин"

Образци /24.07.2023г./

Документация /24.07.2023г./

Обявление /24.07.2023г./

Съобщение/23.08.2023г./

Протокол/25.08.2023г./

Решение/25.08.2023г./[2023-07-19]

Процедура относно "Ежегоден контрол и извършване на измервания, свързани с електробезопасността и физични фактори на работната среда"

Заповед

Доклад/28.07.2023г./[2023-06-21]

Обява относно "Отдаване под наем на помещения и на част от помещения, собственост на МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин"

Образци

Документация

Обявление

Съобщение за провеждане на търг/10.07.2023г./

Протокол/12.07.2023г./

Решение/12.07.2023г./[2023-05-15]

Безплатни прегледи на деца от гр. Видин и областта бяха проведени от водещи специалисти от гр.София

Във връзка с инициативата, която се организира в рамките на програмата „Детско здраве“, на 13.05.23 във Видин пристигна и министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев. Заедно с кмета на Община Видин д-р Цветан Ценков и директора на МБАЛ „Св. Петка“ д-р Ивета Найденова, той се запозна на място как протичат прегледите и разговаря с пациентите. Записаните предварително деца бяха над 300. По-късно министърът заяви пред медиите, че „Програма „Детско здраве“ е за трети път във Видин. Тя следва традицията да посещава по няколко пъти определени градове. В момента по нея са прегледани над 19 000 деца в цялата страна. Като министър Меджидиев подчерта, че се надява, по този начин специалистите да са от полза и на общопрактикуващите лекари, и на педиатрите от региона, тъй като тази програма осигурява високо специализирани профилактични прегледи и дава възможност на пациентите да имат връзка с водещите специалисти от гр. София“. Д-р Меджидиев отбеляза, че при нужда могат да се осъществяват по-нататъшни изследвания и да се проследяват деца, при които има установени отклонения, хванати в ранна възраст, за да се предотвратяват евентуални хоспитализации. Той добави, че нито едно дете няма да бъде върнато, дори да не е в списъка на желаещите за преглед. Прегледите се извършиха в Медицинския център „Св. Петка“ от екип, съставен от 14 профилирани специалисти от различни области на детските заболявания: проф. д-р Асен Балтов – травматолог, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“; д-р Явор Пукалски – травматолог, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“; д-р Георги Балканджиев – детски хирург, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“; д-р Виктория Калудова – УНГ, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“; д-р Георги Юруков – неврохирург, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“; д-р Катя Захариева – дерматолог, УМБАЛ „София мед“; д-р Лариса Пенева – детски офталмолог, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“; д-р Незабравка Чилингирова – детски кардиолог, УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“; д-р Габриела Минова – детски уролог, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“; д-р Мария Калинкова – ендокринолог, УМБАЛ Токуда; д-р Геновева Тачева и д-р Марина Кръстева – детски невролози, СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“; доц. Йорданка Узунова – педиатър, Университетска болница „Лозенец“; д-р Лидия Колева – гинеколог, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. Във Видин инициативата се осъществи със съдействието на МБАЛ „Св. Петка“ и Община Видин. По време на посещението си министър Меджидиев посети и реновираната част от детско отделение към МБАЛ-Видин- кърмаческият сектор. Само за 3 месеца благодарение на съвместните усилия и доброто сътрудничество между Министерството на здравеопазването, кмета на Община Видин д-р Цветан Ценков и ръководството на лечебното заведение, ремонтът е готов. Съвсем скоро предстои неговото оборудване, с което ще се поднови и дейността му. В близко бъдеще ще стартира и ремонтът на другата част на отделението, където се помещават детски вътрешен и детски гастроентерологичен сектори, средствата за който ще бъдат предоставени от бюджета на Министерството на здравеопазването[2023-05-04]

Детски специалисти от УМБАЛСМ „Пирогов“ ще преглеждат деца в МБАЛ „Света Петка”АД, гр.Видин

Информация[2023-04-24]

Професионално развитие в медицината Плевен 2023

Презентация МБАЛ "Света Петка"АД

Конспект[2023-03-30]

Обява за "Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годипния финансов отчет за 2023г"

Образци

Покана

Срокът за подаване на оферти се удължава до 19.06.2023г. 16:00ч[2023-03-20]

Обява относно "Отдаване под наем на помещения и на част от помещения, собственост на МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин"

Образци

Документация

Образци на документи

Обявление

Съобщение за провеждане на търг

Протокол

Решение[2023-03-13]

Заповед - "Избор на изпълнител, предоставящ куриерски услуги за нуждите на МБАЛ"Света Петка"АД,гр.Видин".

Заповед

Доклад

Протокол 1

Решение[2023-02-17]

Обява: "Извършване на транспортни услуги за превоз на медицински специалисти и други служители, които са на разположение на МБАЛ „Света Петка” АД - гр.Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2023-01-31]

Заповед - Места за специализанти в МБАЛ"Света Петка"АД гр.Видин за 2023г.

Заповед[2023-01-25]

Благодарствен адрес

Благодарствен адрес[2023-01-16]

Благодарственo писмo

Благодарствено писмо[2023-01-12]

Информация относно свободни длъжности за специализанти по клинични специалности - МБАЛ"Света Петка"АД гр.Видин

Информация[2023-01-06]

Информация относно необходимите средства за реновиране на Отделение по Педиатрия при МБАЛ"Света Петка"АД гр.Видин

Информация[2022-12-16]

Процедура относно "Избор на изпълнител за оказване на консултантски медицински услуги (акушер-гинеколог) за нуждите на МБАЛ"Света Петка"АД,гр.Видин"

Заповед

Решениe[2022-12-16]

Обява относно "Избор на изпълнител за извършване на периодична дезинфекция, дезинсекция, дератизация и обработка на помещенията на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин"

Оферта

Заповед

Техническа спецификация

Протокол

Решение[2022-12-16]

Обява относно "Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин"

Опис на документи

Заповед

Документация

Приложение 1

Приложение 2

Протокол

Решение[2022-12-12]

Обява относно "Доставка на хигиенни материали за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин"

Оферта

Заповед

Техническа спецификация

Решениe[2022-12-12]

Обява относно "Избор на изпълнител за техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин"

Оферта

Заповед

Техническа спецификация

Решениe[2022-11-14]

Покана с предмет : Избор на кредитна/финансова институция за предоставяне на дългосрочен кредит на МБАЛ "Света Петка"АД, гр.Видин

Покана

Решениe

Решениe-изпълнител[2022-10-19]

Обява относно "Избор на изпълнител за изработка и отпечатване на формуляри и документи за нуждите на МБАЛ"Света Петка"АД, гр.Видин"

Оферта

Заповед

Решениe[2022-10-19]

Обява относно "Доставка на пакети(закуски) за кръводарители при МБАЛ"Света Петка"АД, гр.Видин"

Оферта

Заповед

Решениe[2022-10-18]

Обява относно "Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на МБАЛ"Света Петка"АД, гр.Видин"

Ценово предложение

Заповед

Техническа спецификация

Решениe[2022-10-12]

Благодарственo писмo

Благодарствено писмо[2022-10-07]

Заповед за откриване на процедура с предмет:"Избор на изпълнител за оказване на консултантски медицински услуги (инфекционист и акушер-гинеколог) за нуждите на МБАЛ"Света Петка"АД,гр.Видин"

Заповед

Протокол 1

Решение[2022-08-09]

Обява-началник отделения

Обява[2022-08-02]

Обява-конкурс специализанти

Обява[2022-06-23][2022-06-23]

Обява за "Избор на застрахователна компания за застраховане на имуществото и персонала на МБАЛ"Света Петка"АД гр.Видин, срещу рискове на застрахования и рискове от причинени вреди на трети лица за срок от 1 година"

Обява

Тех.спецификация и изисквания 1

Тех.спецификация и изисквания 2

Тех.спецификация и изисквания 3

Тех.спецификация и изисквания 4

Тех.спецификация и изисквания 5

Тех.спецификация и изисквания 6

Тех.спецификация и изисквания 7[2022-06-15]

Стартира кампания за събиране на средства за реновиране и ремонт на Отделение по педиатрия

Дарителска сметка

Титуляр : МБАЛ „Света Петка“ АД

Банка : ЦКБ АД

BIC : CECBBGSF

IBAN: BG06 CECB 9790 10F1 1035 04

Cъбиране на средства[2022-05-19]

Благодарственo писмo

Благодарствено писмо[2022-04-15]

Обява за "Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит в съответствие със Закона за независимия финансов одит и Националните счетоводни стандарти на годишния финансов отчет за 2022г./съответно индивидуален и консолидиран/ на публичното предприятие МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин и неговата икономическа група"

Декларация

Покана

Покана[2022-03-09]

Благодарствени писма

Благодарствено писмо

Благодарствено писмо[2022-02-17]

Публикува се обява във връзка с конкурс за назначаване на началник отделения в МБАЛ„Света Петка”АД

Обявление[2022-02-14]

Обява: "Извършване на транспортни услуги за превоз на медицински специалисти и други служители, които са на разположение на МБАЛ „Света Петка” АД - гр.Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2022-02-11]

Заповед места специализанти

Заповед[2022-02-04]

Заповед акредитация

Заповед[2022-02-02]

Процедура за провеждане на подбор за определяне на партньор по договор за съвместна дейност в областта на инвазивна кардиология

Решение

Образец

Архив на новините:

МБАЛ "Света Петка" АД - гр. Видин. ©2007-2017 Всички права запазени
Последно обновяване: 12.04.2024 г.