Профил в ЦАИС ЕОП


[2023-02-17]АОП №

„Извършване на транспортни услуги за превоз на медицински специалисти и други служители, които са на разположение на МБАЛ „Света Петка” АД - гр.Видин в извънработно за тях време, в часовия диапазон от 14:00 часа на текущия ден до 07:30 часа на следващия работен ден и в часовия диапазон от 0:00 часа до 24:00 часа в празничните и почивни дни”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Договор ]-Качено на:17.02.2023г.
- [ Опис на документи ]-Качено на:17.02.2023г.
- [ Техническа Спецификация ]-Качено на:17.02.2023г.
- [ Решение ]-Качено на:17.02.2023г.
- [ Решение ]-Качено на:06.03.2023г.
- [ Протокол ]-Качено на:06.03.2023г.
- [ Договор ]-Качено на:28.03.2023г.

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
лице за контакт Силвия Цекова


[2022-02-14]АОП №

„Извършване на транспортни услуги за превоз на медицински специалисти и други служители, които са на разположение на МБАЛ „Света Петка” АД - гр.Видин в извънработно за тях време, в часовия диапазон от 14:00 часа на текущия ден до 07:30 часа на следващия работен ден и в часовия диапазон от 0:00 часа до 24:00 часа в празничните и почивни дни”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Договор ]-Качено на:14.02.2022г.
- [ Образeц ]-Качено на:14.02.2022г.
- [ Техническа Спецификация ]-Качено на:14.02.2022г.
- [ Решение ]-Качено на:14.02.2022г.
- [ Обява ]-Качено на:14.02.2022г.
- [ Решение ]-Качено на:23.02.2022г.
- [ Протокол ]-Качено на:23.02.2022г.
- [ Договор ]-Качено на:28.03.2022г.

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg
лице за контакт Красимир Станков


[2021-09-21]АОП №

„Избор на кредитна институция за предоставяне на кредит за оборотни средства на МБАЛ „Света Петка“ АД град Видин”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Сведения ]-Качено на:21.09.2021г.
- [ Оценка ]-Качено на:21.09.2021г.
- [ Приложение ]-Качено на:21.09.2021г.
- [ Обявление ]-Качено на:21.09.2021г.
- [ Обява ]-Качено на:21.09.2021г.

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2021-06-15]АОП №

„Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение РД-11-277/24.06.2021г. за нуждите на МБАЛ "Света Петка"АД”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Договор проект ]-Качено на:15.06.2021г.
- [ Уведомление ]-Качено на:15.06.2021г.
- [ Покана ]-Качено на:15.06.2021г.
- [ Решение ]-Качено на:15.06.2021г.
- [ Протокол ]-Качено на:15.06.2021г.
- [ Договор ]-Качено на:26.08.2021г.
- [ Обявление ]-Качено на:26.08.2021г.

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2021-06-15]АОП №

„Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение РД-11-270/22.06.2021г. за нуждите на МБАЛ "Света Петка"АД”


[2021-06-14]АОП №

„Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение РД-11-164/29.03.2021г. за нуждите на МБАЛ "Света Петка"АД”


[2021-06-09]АОП №

„Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение РД-11-163/29.03.2021г. за нуждите на МБАЛ "Света Петка"АД”


[2021-06-09]АОП №

„Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение РД-11-110/01.03.2021г. за нуждите на МБАЛ "Света Петка"АД”


[2021-06-08]АОП №

„Доставка на лекарствени продукти от анатомно-терапевтична група D "Дерматологични средства", анатомо-терапевтична група G "Пикочно-полова система и полови хормони", анатомно-терапевтична група H "Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на полови хормони и инсулини" и анатомно-терапевтична група J "Антиинфекциозни средства за системно приложение" по обособена позиция 1 от Рамково споразумение РД-11-102/25.02.2021г. за нуждите на МБАЛ "Света Петка"АД”


[2021-06-08]АОП №

„Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение РД-11-62/01.02.2021г. за нуждите на МБАЛ "Света Петка"АД”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Договор проект ]-Качено на:08.06.2021г.
- [ Съобщение ]-Качено на:08.06.2021г.
- [ Покана ]-Качено на:08.06.2021г.
- [ Протокол ]-Качено на:11.06.2021г.
- [ Протокол 2 ]-Качено на:22.06.2021г.
- [ Уведомление ]-Качено на:11.06.2021г.
- [ Уведомление 2 ]-Качено на:22.06.2021г.
- [ Решение ]-Качено на:11.06.2021г.
- [ Решение промяна ]-Качено на:22.06.2021г.
- [ Съобщение ]-Качено на:17.06.2021г.
- [ Договор ]-Качено на:30.07.2021г.
- [ Договор ]-Качено на:30.07.2021г.
- [ Договор ]-Качено на:30.07.2021г.
- [ Обявление ]-Качено на:30.07.2021г.
- [ Обявление ]-Качено на:30.07.2021г.
- [ Обявление ]-Качено на:30.07.2021г.
- [ Договор ]-Качено на:02.08.2021г.
- [ Обявление ]-Качено на:02.08.2021г.
- [ Договор ]-Качено на:02.08.2021г.
- [ Обявление ]-Качено на:02.08.2021г.
- [ Договор ]-Качено на:05.08.2021г.
- [ Обявление ]-Качено на:05.08.2021г.
- [ Договор ]-Качено на:05.08.2021г.
- [ Обявление ]-Качено на:05.08.2021г.
- [ Договор ]-Качено на:26.08.2021г.
- [ Обявление ]-Качено на:26.08.2021г.

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2021-06-07]АОП №

„Доставка на лекарствени продукти от анатомно-терапевтична група С "Сърдечно-съдова система" по обособена позиция 1 от Рамково споразумение 55/28.01.2021г. за нуждите на МБАЛ "Света Петка"АД”


[2021-06-07]АОП №

„Доставка на лекарствени продукти от анатомно-терапевтична група С "Сърдечно-съдова система" по обособена позиция 2 от Рамково споразумение РД-11-54/28.01.2021г. за нуждите на МБАЛ "Света Петка"АД”


[2021-02-16]АОП №

„Извършване на транспортни услуги за превоз на медицински специалисти и други служители, които са на разположение на МБАЛ „Света Петка” АД – гр.Видин в извънработно за тях време, в часовия диапазон от 14.00 часа на текущия ден до 07.30 часа на следващия работен ден и в часовия диапазон от 0.00 часа до 24.00 часа в празничните и почивни дни”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Образци ]-Качено на:16.02.2021г.
- [ Решение ]-Качено на:16.02.2021г.
- [ Обява ]-Качено на:16.02.2021г.
- [ Техническа спецификация ]-Качено на:16.02.2021г.
- [ Договор-проект ]-Качено на:16.02.2021г.
- [ Решение ]-Качено на:24.02.2021г.
- [ Протокол ]-Качено на:24.02.2021г.

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2021-01-08]АОП № 00425-2021-0002

„Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на рентгенова тръба за ангиографхска система Infinix VF-I за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД град Видин”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Документация ]-Качено на:08.01.2021г.
- [ Подаване на оферти ]-Качено на:08.01.2021г.
- [ Техническа спецификация ]-Качено на:08.01.2021г.
- [ Покана ]-Качено на:08.01.2021г.
- [ Решение по чл.22 ]-Качено на:08.01.2021г.
- [ Решение ]-Качено на:08.01.2021г.

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg


[2021-01-07]АОП № 00425-2021-0001

„Доставка на горива, осъществена чрез периодична покупка от бензиностанциите на изпълнителя за нуждите на автомобилния парк на МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин”
Техническата оферта и документацията към поръчката можете да изтеглите от тук:
- [ Договор ]-Качено на:07.01.2021г.
- [ Образци ]-Качено на:07.01.2021г.
- [ Техническа спецификация ]-Качено на:07.01.2021г.
- [ Покана ]-Качено на:07.01.2021г.
- [ Покана ]-Качено на:07.01.2021г.

телефон за допълнителна информация: 094/60-06-91.
e-mail:mbal_vidin@abv.bg

Архив на обществените поръчки:

МБАЛ "Света Петка" АД - гр. Видин. ©2007-2017 Всички права запазени
Последно обновяване: 12.12.2023 г.