Сигнал за корупция
ИНТЕГРИРАН ЗДРАВНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ

КЪМ МБАЛ “СВЕТА ПЕТКА“ АД, ГР. ВИДИН


Във връзка с Националната Здравна Стратегия (2021-2030) и в изпълнение на разработената Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2021-2030 г., МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин, разкрива интегриран здравно-консултативен център за майчино и детско здраве.

Съгласно записаното в националната програма, в центъра ще се осъществяват „здравно-информационни, здравно-обучителни, здравно-консултативни, медико-социални дейности, психологическа консултация, координиращи и насочващи услуги за млади хора, двойки, семейства, бременни, родилки и деца до 18 г., диагностично-лечебни дейности при бременни и деца с патология, с цел подобряване на интегрираното, съвременно обслужване на тези групи. Здравните услуги ще се предоставят от квалифицирани медицински специалисти – лекари специалисти по акушерство и гинекология и по педиатрия, медицински сестри/акушерки, социални работници, психолози, както в центъра, така и в дома на семействата.


Очаквани резултати от дейността на Центъра:

  1. Осигурен достъп до интегрирани здравно-консултативни услуги на млади хора, двойки, двойки с репродуктивни проблеми, деца с хронични заболявания, бременни жени и родилки;

  2. Подобрен достъп и повишено ползване на медицинските услуги за рискови бременни, и деца с хронични заболявания;

  3. Ранно откриване на рискови фактори за здравето и развитието на децата и предприемане на навременни мерки за ограничаването им;

  4. Ранно идентифициране на проблеми в развитието на децата и ранна интервенция;

  5. Повишено ниво на информираност на родителите за отглеждане на децата и по-добри умения за родителство;

  6. Превенция и ранна интервенция на уврежданията при децата;

  7. Подобряване на комплексните грижи за деца с увреждания и деца със специфични потребности;

  8. Подобрени показатели, характеризиращи здравното състояние на децата, бременните жени и родилките.Дейността на здравно-консултативния център ще включва и неонатален слухов скрининг на новородени деца с апарат за отоакустични емисии. Целта на скрининговото изследване е ранна диагностика и своевременна интервенция при деца с увреждания на слуха.

Според медицинската статистика, до 3 годишна възраст, децата научават около 75% от говоримия език, а до 5 годишна възраст до 90. Ако едно дете има понижен слух или е с пълна глухота, то има забавено или липсващо говорно развитие. Колкото по-рано е настъпило и колкото по-късно се открие спадането на слуха, толкова по-сериозни ще са последствията за детето. При това не рядко деца с намален слух погрешно се определят като такива с мозъчно увреждане, със забавено развитие или с психични отклонения. Много от причините за намален слух са лечими, а голяма част от нелечимите се преодоляват чрез слухопротезиране. Ето защо ранното откриването на намален слух при деца е от изключителна важност.


График за консултации:

Преди обяд - 08:00 - 12:30 ч.
След обяд - 13:00 - 16:30 ч.

Почивни дни: Събота и Неделя

Kоординатор: Венета Анастасова

моб.тел.: 0883 96 99 04
Е-поща: centyr_mbalvidin@abv.bg

Регионален Kоординатор за област Видин по Национална програма за подобряване на майчино и детско здраве 2021-2030г. е Росица Петкова Илиева - Младши експерт в дирекция "Медицинска дейност" при РЗИ - Видин.

GSM: 0884/924-842, e-mail: stats@rzi-vidin.net

 
 
 

МБАЛ "Света Петка" АД - гр. Видин. ©2007-2017 Всички права запазени
Последно обновяване: 30.10.2023 г.