МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
 “ СВЕТА ПЕТКА “ АД ГР. ВИДИН


2021-10-08
Съобщение във връзка с PCR/Антиген тестове!  повече

2021-03-05
Съобщение във връзка с PCR изследвания!  повече

-----

2021-12-30
Благодарствено писмо  повече

2021-11-29
Благодарствено писмо  повече

2021-11-10
Становище от МБАЛ"Света Петка"АД  повече

2021-10-19
Благодарствено писмо  повече

2021-10-14
МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин, обявява свободни места за лекари...  повече

2021-09-21
Обява относно "Избор на кредитна институция за предоставяне на кредит..."  повече

2021-08-11
Съобщение от РЗОК-Видин  повече

2021-06-24
Обява относто "Избор на застрахователна компания за застраховане...  повече

2021-06-21
Обява относто "Конкурс за възлагане на управлението на Медицински Център „Света Петка” ЕООД"  повече

2021-06-15
Публикува се Рамково споразумение „Доставка на лекарствени продукти..."  повече

2021-06-15
Публикува се Рамково споразумение „Доставка на лекарствени продукти..."  повече

2021-06-14
Публикува се Рамково споразумение „Доставка на лекарствени продукти..."  повече

2021-06-09
Публикува се Рамково споразумение „Доставка на лекарствени продукти..."  повече

Област Видин  е разположена  в Северозападна България на брега на река Дунав, с  11 общини и население над 120 000 човека. Тя е част от Еврозона “Дунав – ХХІ век“, сформирана на териториите на Румъния, Сърбия и България.

Съгласно националната здравна карта МБАЛ “Света Петка“ АД, гр. Видин е лечебно заведение с областни функции, като оказва високоспециализирана медицинска помощ на пациентите, съобразно стандартите за добра медицинска практика и лечение, при спазване на професионалната етика и правата на пациентите.

Висококачествена, достъпна, своевременна, достатъчна, лечебна и рехабилитационна помощ.

МБАЛ “Света Петка“ АД, гр. Видин има сключен договор с РЗОК – Видин, както за извършване на специализирана болнична помощ по клинични пътеки, така и на високо специализирани дейности.

Ръководството на здравното заведение изразява своята увереност, че предлаганите медицински услуги от лечебното заведение ще отговорят на високите европейски изисквания и МБАЛ “Света Петка“ АД, гр. Видин ще бъде една модерна европейска болница. 
 
 

МБАЛ "Света Петка" АД - гр. Видин. ©2007-2017 Всички права запазени
Последно обновяване: 31.12.2021 г.