НОВИНИ

  към архива [2016-12-29]

Ръководството на МБАЛ„Света Петка” АД със скромен подарък към болните деца

По покана на ръководството на МБАЛ „Света Петка” АД, Държавен куклен театър гр. Видин зарадва малките пациенти, настанени за лечение в отделението по педиатрия в лечебното заведение с театрална постановка. Децата бяха посетени от Дядо Коледа, който им раздаде подаръци и им пожела бързо оздравяване.

Разгледайте галерията за събитието.
[2016-12-13]

МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин търси да назначи следните длъжности по "Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2014-2020":

1.Координатор (психолог, социален работник или медицинско лице)1 бр.
2. Психолог 1 бр.
3. Социален работник 1 бр.
Документите (Молба, CV и документ за завършено образование) се подават в деловодството от 19.12 до 28.12.2016 г.


МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин търси да назначи системен администратор.

Документите (Молба, CV и документ за завършено образование) се подават в деловодството от 19.12 до 28.12.2016 г.

За справка вижте в Кариери - работни места.[2016-12-13]

МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин обявява свободни работни места както следва:

1. Психолог 1 бр.
2. Регистратор 5 бр.

Изисквания за Психолог:
образователно-квалификационна степен – магистър-психолог.

Изисквания за Регистратор:
средно образование, компютърна грамотност, умения за работа с касов апарат, чуждоезикова подготовка (желателно), умения за работа с телефонна централа.

Кандидатите могат да подават документи в деловодството на болницата от 08:00 ч. до 16:30 ч., в периода 13 - 19.12.2016 г. (вкл.).

За детайли вижте в Кариери - работни места.[2016-12-09]

МБАЛ "Света Петка" гр. Видин, получи благодарствено писмо и плакет за партньорство от организаторите на Национална кампания "Право на зрение":

Национална кампания "Право на зрение" е мащабна програма за повишаване информираността за двете най-значими очни заболявания - катаракта и глаукома. Организатори на кампанията са Национална пациентска организация и Институт за здравно образование.
[2016-12-02]

Открита е процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Приготвяне и ежедневна доставка на храна за пациенти на МБАЛ ”Света Петка” АД, гр. Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2016-11-30]

Публикуват се Протокол и Решение във връзка с обществена поръчка: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за един обект на МБАЛ “СВЕТА ПЕТКА” АД, гр.Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2016-11-29]

Публикува се обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП: „Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД град, Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2016-11-22]

Публикува се Обявление за отваряне на ценовите предложения, във вързка с обществена поръчка: “Доставка на медицински консумативи, консумативи и реактиви за нуждите на Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Отделение по обща и клинична патология при МБАЛ “Света Петка” АД, гр. Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".

Публикуват се Протоколи №№ 1,2,3,4/15.11.2016 г. и Решение №1010/22.11.2016 г. във вързка с обществена поръчка: „Осигуряване на денонощна физическа охрана, пропусквателен режим и СОД на обектите, намиращи се на територия на МБАЛ „Света Петка” АД, гр.Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2016-11-15]

Публикува се информация за удължаване на срока за обществена поръчка: “Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за един обект на МБАЛ “СВЕТА ПЕТКА” АД, гр.Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2016-11-14]

Обявена обществена поръчка: “Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на служители на МБАЛ ”Света Петка” АД, гр.Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2016-11-04]

Открита е процедура за за възлагане на обществена поръчка: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за един обект на МБАЛ “СВЕТА ПЕТКА” АД, гр.Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".

Открита е процедура за за възлагане на обществена поръчка: „Осигуряване на денонощна физическа охрана, пропусквателен режим и СОД на обектите, намиращи се на територия на МБАЛ „Света Петка” АД, гр.Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2016-10-26]

Публикуват се протокол и обявление във връзка с обществена поръчка: “ДОСТАВКА НА КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ С ТРАНСПОРТ И ОБОРУДВАНЕ НА ДОСТАВЧИКА, ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПЕТКА” АД – ГРАД ВИДИН”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2016-10-03]

МБАЛ "Света Петка" - АД, гр. Видин набира огняри за отоплителен сезон: ноември 2016 г. - март 2017 г. Документи се приемат в деловодството до 14.10.2016 г. 14:30 ч.

За детайли вижте в Кариери - работни места.[2016-09-17]

Обявена обществена поръчка: “ДОСТАВКА НА КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ С ТРАНСПОРТ И ОБОРУДВАНЕ НА ДОСТАВЧИКА, ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВ. ПЕТКА” АД – ГРАД ВИДИН”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2016-08-24]

Публикува се известие за удължаване на срока във връзка с обява по чл. 187 от ЗОП: “Доставка на горива, осъществена чрез периодична покупка от бензиностанциите на изпълнителя на дизелово гориво, бензин А95,пропан-бутан, смазочни материали, консумативи и автокозметика за нуждите на автомобилния парк на МБАЛ “Света Петка” АД, гр. Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2016-08-23]

Обява по чл. 187 от ЗОП: “Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности, за нуждите на МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА” АД, гр. Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2016-08-22]

Публикуват се Протокол №1 и Решение във връзка с обява по чл. 187 от ЗОП: “Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на движимото и недвижимото имущество на МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА” АД,гр.Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2016-08-15]

Обява по чл. 187 от ЗОП: “Доставка на горива, осъществена чрез периодична покупка от бензиностанциите на изпълнителя на дизелово гориво, бензин А95,пропан-бутан, смазочни материали, консумативи и автокозметика за нуждите на автомобилния парк на МБАЛ “Света Петка” АД, гр. Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".

Публикуват се указания относно обществената поръчка “Доставка на медицински консумативи, консумативи и реактиви за нуждите на Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Отделение по обща и клинична патология при МБАЛ “Света Петка” АД, гр. Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2016-08-10]

Коригирана е номерацията в техническата спецификация и ценовата оферта, във връзка с обществена поръчка: “Доставка на медицински консумативи, консумативи и реактиви за нуждите на Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Отделение по обща и клинична патология при МБАЛ “Света Петка” АД, гр. Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2016-08-08]

Публикуват се указания във връзка с обществена поръчка: “Доставка на медицински консумативи, консумативи и реактиви за нуждите на Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Отделение по обща и клинична патология при МБАЛ “Света Петка” АД, гр. Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2016-08-05]

Обявена обществена поръчка: “Доставка на медицински консумативи, консумативи и реактиви за нуждите на Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Отделение по обща и клинична патология при МБАЛ “Света Петка” АД, гр. Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2016-07-29]

Обява по чл. 187 от ЗОП - "ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ КРЕДИТНА ИЛИ ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА” АД гр.Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2016-07-26]

Публикуват се РАЗЯСНЕНИЯ във връзка с обява по чл. 187 и сл. от ЗОП за - "Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД град Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2016-07-19]

Публикуват се УТОЧНЕНИЯ във връзка с обява по чл. 187 и сл. от ЗОП за - "ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ КРЕДИТНА ИЛИ ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА” АД гр.Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2016-07-18]

Обява по чл. 187 от ЗОП - "ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ КРЕДИТНА ИЛИ ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА” АД гр.Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".

Обява по чл. 187 от ЗОП - "Извършване на денонощна въоръжена физическа охрана на движимото и недвижимото имущество на МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА” АД,гр.Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".

Обява по чл. 187 от ЗОП - "Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД град Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".
[2016-06-29]

Публикува се обявление за отваряне на ценовите оферти във връзка с Обществена Поръчка „Доставка на специфични медицински консумативи и изделия за нуждите на Отделение по Кардиология към МБАЛ „Света Петка” АД, гр.Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2016-06-17]

Благодарствено писмо към лекари от МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин.

(Вижте писмото)[2016-06-14]

Публикуват се Протокол №3 и обявление за отваряне на ценовите оферти във връзка с обществена поръчка:

„Периодична доставка на медицински изделия, необходими за лечението на пациенти на МБАЛ "Света Петка" АД град Видин, по три самостоятелно обособени спецификации:

 1. спецификация № 1 за доставка на ортопедични имплантируеми медицински изделия и консумативи;
 2. спецификация № 2 за доставка на офталмогични имплантируеми медицински изделия и консумативи;
 3. спецификация № 3 за доставка на хирургични медицински изделия – платна за нуждите на операционен блок на МБАЛ "Света Петка" АД гр. Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2016-06-02]

Във връзка с подписано ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № РД-29А-0175/19.05.2016 г. с РЗОК гр.Видин, към договор № РД -29-05-0251/20.02.2015 г. с НЗОК, МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин, уведомява жителите на област Видин за разкриване на нов вид дейности от областта на Инвазивната Кардиология и Физикалната и Рехабилитационна медицина

Достъпен е и пълният списък на договорените медицински дейности по клинични пътеки.[2016-04-27]

Обява по чл. 187 от ЗОП - "Транспортиране, третиране и унищожаване на опасни биологични и общоболнични отпадъци, свързани с дейността на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".

Обява по чл. 187 от ЗОП - "Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, гладене и сортиране на болнично и операционно бельо и работно облекло на персонала на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".
[2016-04-25]

Публикуват се УКАЗАНИЯ във връзка с обява по чл. 187 и сл. от ЗОП за "Доставка на медицински консумативи и изделия за отделение по кардиология за нуждите на МБАЛ Света Петка АД гр.Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".
[2016-04-20]

Обява по чл. 187 от ЗОП - "Доставка на медицински консумативи и изделия за отделение по кардиология за нуждите на МБАЛ Света Петка АД гр.Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".
[2016-04-07]

ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - "Доставка на специфични медицински консумативи и изделия за нуждите на Отделение по Кардиология към МБАЛ „Света Петка” АД, гр.Видин"

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".


Отделението по Физикална и Рехабилитационна медицина в МБАЛ "Света Петка" разполага с нов апарат, с който терапевтичният ефект се постига чрез предизвикване на дълбочинна осцилация в тъканите, в резултат на въздействието на електромагнитно поле с подходящи честоти.

DEEP Oscillation ® Personal Sport подпомага бързото възстановяване след спортна тренировка, увреждане на мускулите от претоварване и операции – за мускулни болки, щамове, възпаления, отоци, рани.

За лечение, пациентът държи неутрален елемент от титан свободно между пръстите. Приятният терапевтичен ефект се създава под апликатора, който се мести с кръгови движения над тъканта.

Показания за приложение на апаратни процедури, с карта „Спорт”:

 • Разтегнати, възпалени или разкъсани сухожилия;
 • Скъсване на Ахилесовото сухожилие с постоперативни грижи;
 • Разтягания, навяхвания;
 • Травма в цервикална област- т.нар.”камшичен удар”;
 • Артрит;
 • Смушения във венозната циркулация;
 • Фиброза;
 • Хематом след контузия или фрактура;
 • Ишиас; лумбалгия;
 • Болка в неподвижната седалищно- сакрална става;
 • Скъсване на мускулно влакно;
 • Мускулни болки;
 • Ревматизъм;
 • Фибромиалгия;
 • Парализа ; неустойчивост;
 • Оток- травматичен или идиопатичен;
 • Остеосинтеза - наличие на метални импланти;
 • Болка – с травматична етиология.

Таксите за провеждане на терапевтични процедури са както следва:

1.Еднократна апаратна процедура - 10 лв.
2.Пакетна услуга от 5 процедури - 40 лв.
3.Пакетна услуга от 10 процедури - 80 лв.

За контакти и запитвания - тел.: 094 / 60-21-31, вътр.: 388[2016-03-21]

Публикувани са Протоколи №№ 3 и 4 и Решение във връзка с Обществена Поръчка - „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин и доставка на медицински изделия, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в МБАЛ "Света Петка" - АД, гр. Видин”

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2016-03-17]

СЪОБЩЕНИЕ: Публикувани са актуалните версии на образци и техническа документация, във връзка с Обществена Поръчка: „Периодична доставка на медицински изделия, необходими за лечението на пациенти на МБАЛ "Света Петка" АД град Видин, по три самостоятелно обособени спецификации:

 1. спецификация № 1 за доставка на ортопедични имплантируеми медицински изделия и консумативи;
 2. спецификация № 2 за доставка на офталмогични имплантируеми медицински изделия и консумативи;
 3. спецификация № 3 за доставка на хирургични медицински изделия – платна за нуждите на операционен блок на МБАЛ "Света Петка" АД гр. Видин”.

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2016-03-15]

ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - Публична Покана - „Абонаментна поддръжка и закупуване на специализиран медицински софтуер за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин в две обособени позиции:

 1. Абонаментно обслужване на специализиран медицински софтуер;
 2. Предоставяне на допълнителни услуги /лицензи/ обвързани със специализиран медицински софтуер;

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".


МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин обявява совбодна позиция за специалист Специалист договори, обществени поръчки, европейски проекти и програми.

Кандидатите могат да подават документи в отдел "Човешки Ресурси" на болницата. За допълнителна информация вижте страницата Кариери или на тел.: 094 / 60-21-31[2016-03-09]

Публикуват се Допълнителни Пояснения във връзка с Обществена Поръчка: „Периодична доставка на медицински изделия, необходими за лечението на пациенти на МБАЛ "Света Петка" АД град Видин, по три самостоятелно обособени спецификации:

 1. спецификация № 1 за доставка на ортопедични имплантируеми медицински изделия и консумативи;
 2. спецификация № 2 за доставка на офталмогични имплантируеми медицински изделия и консумативи;
 3. спецификация № 3 за доставка на хирургични медицински изделия – платна за нуждите на операционен блок на МБАЛ "Света Петка" АД гр. Видин”.

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".


МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин обявява совбодна позиция за специалист кинезитерапевт.

Кандидатите могат да подават документи в отдел "Човешки Ресурси" на болницата. За допълнителна информация вижте страницата Кариери или на тел.: 094 / 60-21-31[2016-02-24]

ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - „Периодична доставка на медицински изделия, необходими за лечението на пациенти на МБАЛ "Света Петка" АД град Видин, по три самостоятелно обособени спецификации:

 1. спецификация № 1 за доставка на ортопедични имплантируеми медицински изделия и консумативи;
 2. спецификация № 2 за доставка на офталмогични имплантируеми медицински изделия и консумативи;
 3. спецификация № 3 за доставка на хирургични медицински изделия – платна за нуждите на операционен блок на МБАЛ "Света Петка" АД гр. Видин”

(регистрация в АОП - 00425-2016-0001 ).

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2016-02-23]

Комисията по Етика към МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин, публикува списък с документите, изисквани за разглеждане на първоначален пакет за клинично проучване в МБАЛ "Света Петка”.

За разглеждане и изтегляне: [ Списък с документи; ][2016-02-16]

Днес, Министъра на здравеопазването, д-р Петър Москов, официално откри отделенията по Кардиология и Физикална и рехабилитационна медицина в МБАЛ „Света Петка” АД, гр.Видин.
[2016-02-10]

Благодарствено писмо до екипа на отделението по Акушерство и Гинекология в МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин.[2016-01-28]

Отделение по физикална и рехабилитационна медицина отваря врати в МБАЛ „Света Петка“ АД в гр. Видин от 01.02.2016 г.  Основна цел на новоткритата структура ще бъде подобряване здравето и качеството на живот на всеки пациент.

Отделението се намира на втория етаж на здравното заведение, разполага с десет болнични легла и е изцяло реновирано. В него могат да постъпват пациенти, изписани от лечебни заведения от областта и страната срещу заплащане. След подписване на договор с РЗОК ще се осъществява прием и по съответните клинични пътеки.

Дейността на отделението по физикална и рехабилитационна медицина включва лечение на следните заболявания:

 • Заболявания на опорно-двигателния апарат.
 • Дегенеративни ставни заболявания - артрози на различните стави и гръбначния стълб.
 • Заболявания на централната и периферната нервна система.

Цена на леглоден в Отделение по физикална и рехабилитационна медицина – 50 лв.

За информация:

Регистратура на МБАЛ „Света Петка“ АД, телефон за контакти – 094/60 21 31.[2016-01-13]

Публикуват се Допълнителни Пояснения във връзка с Обществена Поръчка: “Извънгаранционно абонаментно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ “Св.Петка”АД гр. Видин”.

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2016-01-08]

Обявена обществена поръчка - ПУБЛИЧНА ПОКАНА: “Извънгаранционно абонаментно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ “Св.Петка”АД гр. Видин”.

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".

Публикуват се Протоколи №№1, 2, 3 и 4 във връзка с Обществена Поръчка: “Избор на оператор за отпечатване, опаковане, персонализиране и предоставяне на ваучери за храна на служители на МБАЛ "Света Петка" АД град Видин”.

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".[2016-01-04]

Публикува се Обявление за отваряне на ценовите оферти във връзка с обществена поръчка: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин и доставка на медицински изделия, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в МБАЛ "Света Петка" - АД, гр. Видин”. Заседанието на съответната комисията ще бъде проведено на 11.01.2016 год. от 10:00 ч. в сградата на болницата.

За детайли вижте в профила на купувача - раздел "Обществни Поръчки".


МБАЛ "Света Петка" АД - гр. Видин. ©2007-2017 Всички права запазени
Последно обновяване: 12.04.2024 г.